Heeft mijn kind selectief mutisme?

Gevraagd door: Guus Dijkstra LLB  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.6/5 (33 stemmen)

Kinderen met selectief mutisme zwijgen consequent in bepaalde situaties, terwijl ze (thuis) vaak wel goed kunnen praten. Vaak maken kinderen met selectief mutisme helemaal geen geluid, ook niet als ze zich pijn doen of er een verleidelijke beloning in het vooruitzicht gesteld wordt.

Is selectief mutisme erfelijk?

Erfelijke factoren spelen waarschijnlijk ook een rol bij het ontstaan van selectief mutisme. Vaak is er bij een of bij beide ouders ook sprake van verlegenheid of angst op de kinderleeftijd, soms heeft een van de ouders zelf selectief mutisme gehad. Welke erfelijke factoren een rol spelen is niet goed bekend.

Hoe lang duurt selectief mutisme?

Niet praten in bepaalde situaties (selectief mutisme)

Sommige kinderen praten in bepaalde situaties helemaal niet. Dat komt door angst. Zij praten bijvoorbeeld thuis wel, maar op school of bij anderen thuis niet. Als dit langer dan een maand duurt, noemen we dat selectief mutisme.

Hoe behandel je selectief mutisme?

Hoe wordt selectief mutisme behandeld? Een psychologische behandeling kan helpen om het kind weer te doen spreken en om sociale angst te verminderen. Van cognitieve gedragstherapie en exposure (blootstelling aan de gevreesde situatie) is aangetoond dat het tot positieve resultaten leidt.

Wat te doen als je kind niet praat?

En wat kan je al thuis doen? – Praat zoveel mogelijk met je kind, over van alles en nog wat. – Neem de tijd om naar je kind te luisteren, op zijn manier wil hij jou heel graag iets vertellen. – Zing liedjes en lees samen boekjes voor; maak het praten gezellig!

Breek de stilte: Mijn mond zit op slot - Selectief Mutisme

34 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kan ik mijn kind stimuleren om te praten?

Leren praten stimuleren
  1. Praat veel tegen je baby. Het is belangrijk om rustig, lief en vooral veel tegen je baby te praten. ...
  2. Kijk naar je baby. Kijk naar de gebaren en lichaamstaal van je kind. ...
  3. Speel met je baby. Doe (schoot)spelletjes met je baby. ...
  4. Boeken lezen.

Waarom praat een kind van 3 jaar nog niet?

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van taal. Sommige kinderen zijn laat met praten. Ze beginnen bijvoorbeeld pas op 3-jarige leeftijd met het praten in zinnen. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling, wat niet perse problematisch hoeft te zijn.

Kan selectief mutisme overgaan?

Selectief mutisme kan gezien worden als een extreme vorm van verlegenheid, die –in tegenstelling tot gewone verlegenheid- niet zomaar overgaat. Er zijn goede behandelmogelijkheden en de prognose is vaak gunstig als er op tijd hulp wordt ingeschakeld.

Wie stelt diagnose selectief mutisme?

In Nederland zijn er twee centra die gespecialiseerd zijn in selectief mutisme; Levvel in Amsterdam en UMC Utrecht. Ook hier kan diagnostisch onderzoek gedaan worden.

Hoe herken ik selectief mutisme?

Symptomen selectief mutisme

Je kind spreekt niet (blokkeert) in specifieke sociale situaties, maar doet dit wel in andere situaties. Bijvoorbeeld thuis wel, maar op school niet. Of niet op de sportvereniging of tegen ouders van vriendjes. Het belemmert hem in zijn functioneren op school of in zijn sociale communicatie.

Is selectief mutisme een angststoornis?

Selectief mutisme is een angststoornis. Kinderen en jongeren met selectief mutisme kunnen goed spreken maar durven dit niet in bepaalde (sociale) situaties, zoals school of buitenshuis. Thuis spreken lukt prima. Selectief mutisme is geen taalstoornis.

Hoe heet het als je niet praat?

Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht. Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts. Selectief mutisme is een zeldzame psychische aandoening die zich kenmerkt door het niet "kunnen" (of durven) praten in bepaalde sociale situaties.

Wat is selectief mutisme volwassenen?

Selectief mutisme is een angststoornis. Mensen met selectief mutisme kunnen goed praten, maar in sommige situaties lukt het helemaal niet. Dat maakt dat zij op school soms jarenlang zwijgen en vaak ook bij familie, belangrijke volwassenen of leeftijdsgenoten.

Hoe ontstaat selectief mutisme?

Hoe ontstaat selectief mutisme? Meestal komt selectief mutisme voort uit extreme angst. Zodra een kind met deze aandoening in een situatie komt die hij eng vindt, blokkeert hij. Dit uit zich in het niet kunnen spreken.

Hoeveel kinderen hebben selectief mutisme?

Alleen het praten in een andere omgeving of tegen anderen doen ze niet. Ze hebben spraakangst. Selectief mutisme lijkt een zeldzame psychische aandoening omdat je er niets tot weinig over hoort, maar dat is niet het geval. De schatting is dat selectief mutisme bij 1 tot 7 op de 1.000 kinderen voorkomt.

Wat als een kind van 2 nog niet praat?

Als jouw kind van 2 of 3 jaar nog niet praat, dan kun je jouw zorgen uitspreken op het consultatiebureau. Zij kunnen het dan samen met jou in de gaten houden. Bij elke afspraak zal aan je gevraagd worden welke woordjes je kind zegt en wat je kind al begrijpt.

Wat is een separatie angststoornis?

Separatieangststoornis. Separatieangst is een bekend verschijnsel bij kinderen tot 4 jaar. Ze worden angstig wanneer een ouder de kamer verlaat of uit het zicht raakt of wanneer een scheiding verwacht wordt. Vanaf 4 jaar kunnen de meeste kinderen zonder veel problemen alleen of bij anderen worden gelaten.

Wat is een stotteraar?

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Stotteren ontstaat bijna altijd op jonge leeftijd en het wordt daarom ook wel ontwikkelingsstotteren genoemd. Het bestaat uit opvallende herhalingen , verlengingen en/of blokkades van klanken of lettergrepen.

Wat moet een kind van 3 jaar kunnen zeggen?

Als je kind 3 jaar wordt, gaat hij zijn zinnen steeds verder uitbreiden, tot vier- en vijf-woordzinnen. Je kleine kan op deze leeftijd al ongeveer 1.000 woorden zeggen, en hij begrijpt er 1.250. Onder die woorden zijn ook abstracte begrippen, zoals gevoelens en bijvoeglijk naamwoorden.

Kan een kind van 3 praten?

Taal en spraak bij kinderen van 3 tot 3,5 jaar

Rond de derde verjaardag maakt een kind zinnetjes van minimaal drie tot vijf woorden; ook gebruikt het soms al moeilijke woorden. Door te luisteren leren kinderen zinnen begrijpen en daardoor ook zelf zinnen te vormen.

Hoeveel woorden kent een kind van 3 jaar?

Tussen twee en drie jaar gaat je kind ook verhalen vertellen, spontaan of bij afbeeldingen. En wat je kind zegt is steeds beter verstaanbaar. Als je kind drie jaar is heeft het al een hele woordenschat. Het begrijpt gemiddeld 1.250 woorden en kan ongeveer 1.000 woorden zeggen.

Welke leeftijd beginnen met praten?

De meeste baby's tussen de 7 en 12 maanden benoemen hun ouders als “mama” of “dada”. De eerste woordjes (anders dan mama of dada) leren de meeste baby's rond 19 maanden. Tegen de tijd dat je kleintje 2 jaar is, praat hij of zij in zinnen van 2 tot 4 woorden.

Hoe stimuleer je de spraak taalontwikkeling?

Samen spelen is een goede manier om veel met elkaar te praten. Ook spelletjes waarbij je doet alsof, zijn heel goed voor de taalontwikkeling. Verder zijn er veel spelletjes waarbij je kind woorden leert en leert nadenken en onthouden, zoals lotto en memory. Laat je kind ook veel met andere kinderen spelen.

Wat is heel belangrijk als je kinderen goed wilt leren praten?

Tips voor ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling

Neem de tijd om rustig met je kindje te praten. Jonge kinderen leren het beste van ouders die duidelijk en langzaam spreken. Benoem dingen. Vertel je kind wat je ziet en wat je aan het doen bent.

Wat is de betekenis van selectief?

selectief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: se-lec-tief 1. kritisch zijn bij het uitkiezen ♢ Irmgard is nogal selectief als ze een vriendje uitkiest 1. selectieve verontwaardiging [alleen over and...