Kinderbijslag bij scheiden

Heeft mijn ex recht op kinderbijslag?

Gevraagd door: dr. Collin Ali PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (41 stemmen)

De hoofdregel bij het krijgen van kinderbijslag als jullie uit elkaar gaan, is dat de ouder bij wie jullie kind de meeste tijd woont en staat ingeschreven, de kinderbijslag krijgt. Maar deze regel gaat niet op bij co-ouderschap, omdat jullie kind dan ongeveer evenveel bij jullie beiden is.

Wie heeft recht op kinderbijslag gescheiden?

Scheiding en kinderbijslag

De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag.

Welke partner krijgt kinderbijslag?

U kunt kinderbijslag krijgen als u met uw partner bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont. U bepaalt samen wie de kinderbijslag krijgt.

Heb je recht op kinderbijslag voor een pleegkind?

Ik heb een pleegkind

U krijgt dan voor uw pleegkind geen kinderbijslag en daardoor hebt u ook geen recht op kindgebonden budget. U krijgt geen pleegoudervergoeding, maar wel kinderbijslag voor uw pleegkind. U kunt dan kindgebonden budget krijgen. Uw kind is 16 of 17 jaar.

Wie heeft er geen recht op kinderbijslag?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering. Wanneer ben ik verzekerd voor de AKW? U betaalt voor kinderbijslag geen (verzekerings)premie.

32 gerelateerde vragen gevonden

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Welke vergoeding krijg je als pleegouder?

In 2020 was de pleegvergoeding voor een kind tot en met acht jaar €18,89 per dag, vanaf januari 2021 wordt dat €19,23 per dag. Bekijk hier de nieuwe bedragen. Meer informatie over de pleegvergoeding en toeslagen vind je in ons dossier kosten en vergoedingen.

Hoeveel kinderbijslag bij 8e kind?

VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Is 60 40 co-ouderschap?

Uiteindelijk maakt het niet uit of je de term co-ouderschap gebruikt bij een 50-50, 60-40 of zelfs 70-30 verdeling, want er zijn geen vaste regels over wanneer je jullie verdeling 'co-ouderschap' mag noemen.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zowel jij als je ex-partner heeft dus recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst uit aan één ouder.

Kan kinderbijslag gesplitst worden?

De ouder waar de kinderen bij gaan wonen heeft recht op de kinderbijslag. Als jullie kiezen voor co-ouderschap en de kinderen dus evenveel tijd bij jullie beiden doorbrengen, kan je de kinderbijslag door twee laten delen door de Sociale Verzekeringsbank.

Heeft kinderbijslag invloed op kinderalimentatie?

Wordt er kinderalimentatie betaald, dan is het belangrijk om hier ook de onderlinge afspraken over de kinderbijslag in te betrekken. De kinderbijslag wordt namelijk verrekend bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie.

Wie heeft er recht op kindgebonden budget bij scheiding?

Gescheiden ouders

Alleen de ouder die de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank krijgt, kan kindgebonden budget aanvragen. Gaat u scheiden? Dan kunt u in het ouderschapsplan afspreken wie dit is. Veranderingen moet u doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Kan mijn kind op 2 adressen ingeschreven staan?

Kan een kind twee officiële adressen hebben? Een kind kan maar op één adres officieel worden ingeschreven. Bij een scheiding zal de keuze dus nog steeds gemaakt moeten worden. Wel is het mogelijk om in het bevolkingsregister een vermelding toe te voegen van het adres van de andere ouder.

Waar heb je recht op als alleenstaande moeder 2022?

Per 1 januari 2022 krijg je als alleenstaande moeder (of vader) 1.037,12 euro per maand. Dit is een netto maandbedrag. Hier komt nog 54,59 per maand aan vakantie-uitkering bij. In totaal heb je als alleenstaande moeder in 2022 dus recht op 1,091,71 euro per maand baan bijstandsuitkering.

Waar heb je recht op als je alleenstaande moeder bent?

Kindgebonden budget als alleenstaande ouder

Niet iedereen krijgt een kindgebonden budget, het is namelijk inkomensafhankelijk. Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot €22.356, ontvangen maximale bedrag. Let op: dit bedrag kan jaarlijks verschillen. Hoe hoger je inkomen, hoe lager het bedrag is.

Hoeveel is alleenstaande Oudertoeslag?

De alleenstaande ouderenkorting, niet te verwarren met de alleenstaande ouderkorting, is een heffingskorting voor personen die recht hebben op AOW. In 2020 gaat het om een bedrag van € 433. Dit belastingvoordeel (is een heffingskorting) is een vast bedrag en onafhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Wat is een Crisispleeggezin?

Crisisopvang of crisispleegzorg is een voorbeeld van kortdurende pleegzorg. De situatie thuis is dan zo ernstig dat een kind direct weg moet. Er zijn pleeggezinnen die speciaal beschikbaar zijn voor crisispleegzorg, om kinderen direct op te vangen als dit nodig is.

Wat krijg je als je een pleegkind in huis neemt?

Als een pleegkind onverwacht in je gezin wordt geplaatst én dit zijn eerste uithuisplaatsing is ontvang je - na goedkeuring van Jeugdformaat - de eerste periode van maximaal vier weken een extra vergoeding van maximaal €3,89* per kind per dag.

Hoeveel kinderbijslag per kind?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 230,69 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 280,13 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 329,56 per kwartaal.

Vorige artikel
Is er nog steeds kinderarbeid?