How can alimony or child support affect your USDA loan?

Heeft alimentatie invloed op hypotheek?

Gevraagd door: Rowan Martens BA  |  Laatste update: 14 februari 2024
Score: 4.7/5 (68 stemmen)

Als je de betaler bent van de kinderalimentatie, heeft dit geen invloed op je maximale hypotheek. De kosten voor het onderhoud van kinderen worden voor gescheiden personen niet anders gezien dan voor personen die niet gescheiden zijn.

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen met alimentatie?

Het betalen of ontvangen van kinderalimentatie heeft geen invloed op het krijgen van een hypotheek.

Is kinderalimentatie een inkomen?

Heeft u bijstand en krijgt u partneralimentatie en/of kinderalimentatie? Dan geldt deze alimentatie als inkomen. De gemeente houdt hiermee dan rekening bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering.

Wat is een goed bedrag voor alimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Heeft een kind invloed op hypotheek?

Ouders tekenen voor hun gedeelte van de hypotheek, het deel dat het kind op basis van zijn inkomen niet zelfstandig kan dragen. De ouders zijn ook voor dit deel van de ouder/kind hypotheek aansprakelijk. De rente en aflossing van de volledige ouder/kind hypotheek worden bij het kind van de betaalrekening afgeschreven.

28 gerelateerde vragen gevonden

Wat heeft invloed op je hypotheek?

Consumptieve kredieten zijn direct van invloed op je hypotheek. De bekendste zijn natuurlijk de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Minder bekend is dat ook roodstand op je betaalrekening en creditcardschuld invloed hebben op je hypotheek.

Hoe werkt ouder kind hypotheek?

Bij de ouder-kind hypotheek spelen je ouders de rol van geldverstrekker. Dat betekent dat je geen hypotheek afsluit bij de bank, maar bij je ouders. Dit kan voor de gehele hypotheek zijn, maar ook voor een deel ervan.

Wat is een redelijke alimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Is vader verplicht om alimentatie te betalen?

Is de vader alimentatieplichtig voor uw kind als u nooit getrouwd bent geweest? Als u nooit getrouwd bent geweest maar de vader heeft het kind wel erkend dan is hij wettelijk de vader en dus alimentatieplichtig. U moet de alimentatie nog wel door de rechter laten vaststellen.

Wat kost een kind per maand alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Hoe kom je onder kinderalimentatie uit?

Alimentatieplicht beëindigen
 • Een van ex-partners komt te overlijden;
 • De alimentatieontvanger gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aangaat;
 • De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of de alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen.

Hoe lang ben je verplicht kinderalimentatie te betalen?

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is.

Waarom is kinderalimentatie zo hoog?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Waar mag alimentatie voor gebruiken?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Wat hou ik netto over van mijn alimentatie?

Wat houd je netto over van partneralimentatie bruto? De alimentatiegerechtigde houdt slechts een gedeelte over van de partneralimentatie die bruto betaald wordt. De inkomstenbelasting. de inkomstenbelasting bedraagt in 2023 36,93% tot een hoogte van € 73.032,00. Daarboven is het tarief 49,5%.

Waarom 60% alimentatie?

60% van het netto gezinsinkomen, het inkomen ten tijde van jullie huwelijks/geregistreerd partnerschap, minus de kosten van jullie kinderen. De behoefte wordt voor zover er voldoende draagkracht is voldaan door de alimentatiebetaler.

Is alimentatie belastingvrij?

Partneralimentatie ontvangen van uw ex-partner

Ontvangt u voor uzelf partneralimentatie? Dan moet u dit in uw aangifte opgeven als inkomen. Over dit inkomen is nog geen belasting betaald. Ook kan het zijn dat u de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet betalen over uw ontvangen partneralimentatie.

Welke kosten vallen buiten alimentatie?

Dit zijn kosten voor alles wat niet met verblijf te maken heeft en hieronder vallen kosten zoals:
 • Kleding en schoeisel.
 • Oppaskosten.
 • Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school)
 • Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding.
 • Muziekinstrumenten.
 • Abonnementen (waaronder telefoon)
 • Kapper.

Is alimentatie aftrekbaar van de belasting?

In 2023 is voor inkomens vanaf € 73.031 de betaalde partneralimentatie aftrekbaar tegen maximaal 36,93%. In 2022 is de aftrek voor inkomens vanaf € 69.398 maximaal 40%. In 2021 is de aftrek voor inkomens vanaf € 68.507 maximaal 43%.

Wat moet een vader aan alimentatie betalen?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Hoeveel is kinderalimentatie 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Hoe kan je alimentatie vermijden?

Nee, het is niet mogelijk om met behulp van huwelijkse voorwaarden verplichtingen tot partneralimentatie te voorkomen of in een clausule uit te sluiten. De wet staat dat simpelweg niet toe. Het zou er namelijk op neerkomen dat hiermee andere regels overtreden worden.

Kan mijn dochter mijn hypotheek overnemen?

Wanneer jij de hypotheek van je ouders wilt overnemen, gelden dezelfde voorwaarden als in een andere verkoopsituatie. De verkopende partij (ouders) stelt de vraagprijs vast, waarna de kopende partij (kind) een bod doet. Daarna volgt een overleg en al dan niet een akkoord.

Hoe help je je kind met het kopen van een huis?

Kind helpen bij aankoop woning: alle opties
 • Eenmalige grote schenking. Schenken voor de eigen woning kan nog. ...
 • Jaarlijks schenken. ...
 • Schenken op papier. ...
 • Familiehypotheek. ...
 • Meetekenen voor de hypotheek. ...
 • Studieschuld aflossen. ...
 • Huis voor je kind kopen. ...
 • Kind koopt woning van ouders.

Kan je kind je hypotheek overnemen?

Je kunt een hypotheek niet alleen van je ex-partner, maar ook van je ouders overnemen. Dit kan een interessante optie zijn als je ouders willen verhuizen of als ze hun huis aan jou willen overdragen.

Volgende artikel
Kan pittenzak in de magnetron?