Heb je recht op zwangerschapsverlof met 0 uren contract?

Gevraagd door: Danique Broeshart  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (52 stemmen)

Ouderschapsverlof en nulurencontract
Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt volgens uw arbeidscontract. Maar in een nulurencontract staat niet hoeveel uren u werkt. Voor de berekening van het verlof moet u weten hoeveel uren u per week werkt.

Welke rechten heb ik met een 0 uren contract?

U heeft per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit recht geldt voor alle werknemers. Met een nulurencontract heeft u geen vast aantal werkuren per week. In de praktijk wordt daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opgebouwd.

Heb je altijd recht op zwangerschapsverlof?

Als u zwanger bent, heeft u recht op samen minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum. U bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag u het verlof laat ingaan.

Heb je altijd recht op 16 weken zwangerschapsverlof?

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag u gespreid opnemen.

Heeft iedereen recht op zwangerschapsverlof?

Voorwaarden zwangerschaps- en bevallingsuitkering

U heeft bijvoorbeeld een werkgever. Of u heeft een WW-, Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering. Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u als zelfstandige een zwangerschaps- en bevallingsuitkering krijgen.

Nul uren contract | Wat is het en waar moet je op letten?

30 gerelateerde vragen gevonden

Heb ik recht op zwangerschapsuitkering?

Als u in dienst bent bij een werkgever, dan heeft u bij zwangerschap recht op zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering (WAZO). Uw werkgever vraagt namens u de uitkering aan. UWV betaalt de uitkering meestal aan uw werkgever en uw werkgever betaalt gewoon uw loon door.

Waar wordt mijn zwangerschapsuitkering op gebaseerd?

Een zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon. Wij berekenen het dagloon op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin haar verlof begon.

Hoeveel is 16 weken in maanden?

Ontwikkeling baby 16 weken

Je kleine is alweer bijna 4 maanden oud.

Wat als je te vroeg bevalt zwangerschapsverlof?

Uw zwangerschapsverlof is ingegaan 6 weken voor de uitgerekende datum. Maar u bevalt 1 week eerder dan deze datum. Dan duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof in totaal 16 weken: 5 weken voor en 11 weken na uw bevalling. Uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering duurt net zo lang als uw verlof.

Hoe lang zwangerschapsverlof man 2022?

En dat partners vanaf 2 augustus 2022 in ieder geval recht hebben op 15 weken betaald verlof bij geboorte of opname van een kind in het gezin (te weten 6 weken betaald geboorteverlof en 9 weken betaald ouderschapsverlof).

Wat is de Flexibiliseringsperiode?

Als uw werknemer zwanger is van een tweeling of meerling kan zij ervoor kiezen om het zwangerschapsverlof in te laten gaan tussen de 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Deze periode van 2 weken heet de flexibiliseringsperiode.

Hoeveel procent van je salaris krijg je bij zwangerschapsverlof?

Ja. Het salaris moet je volledig doorbetalen tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Gelukkig krijg jij als werkgever in die periode een uitkering van het UWV.

Heb ik recht op Ziektewet bij 0 uren contract?

Zolang uw nul-urencontract duurt, kunt u geen Ziektewet-uitkering krijgen. Bent u nog steeds ziek als uw nul-urencontract eindigt? Dan geeft uw werkgever dat aan ons door. Dat hoeft u zelf niet te doen.

Wat zijn de nadelen van een 0 uren contract?

Nadelen:
  • Na een halfjaar (26 weken) moet je een vast aantal uren uitbetalen*.
  • Risico op tussentijds ontstaan vaste arbeidsovereenkomst.
  • Loondoorbetaling bij ziekte (na 6 maanden).

Hoeveel ziekengeld bij 0 uren contract?

Met een nulurencontract ben je verplicht te gaan werken, als je werkgever je oproept. Word je ziek tijdens de periode waarvoor je bent ingeroosterd? Dan heb je recht op 70% van het loon voor de afgesproken ingeroosterde periode. Afhankelijk van afspraken in je cao kan dit oplopen tot 100%.

Wat als ik vroeger beval?

Een vroege of late bevalling

Beval je vroeger dan verwacht, vóór de start van je zwangerschapsverlof, dan verlies je de verplichte week prenataal verlof. De overige 5 weken prenataal verlof (7 weken bij een meerling) kan je dan na de bevalling opnemen.

Heb je langer verlof als je eerder bevalt?

Eerder of later bevallen

Als u eerder bevalt, zal uw zwangerschapsverlof korter duren, maar zal dit gecompenseerd worden door een langer bevallingsverlof. In totaal komt u dan toch uit op 16 weken verlof.

Wat als ik te vroeg beval?

Als de vliezen te vroeg breken kan de bevalling op gang komen. Er is een kans op infecties die zich via de schede naar de baarmoeder en het kind kunnen uitbreiden. Zowel de moeder als het kind kunnen daar ziek van worden. Daarom worden de temperatuur van de moeder en de hartslag van het kind goed in de gaten gehouden.

Hoe groot is baby 16 weken zwanger?

Je zit nu in de 16e week van je zwangerschap en je baby is druk in de weer in je buik. Hij is nu ongeveer 11 cm en weegt circa 100 gram, zo groot als een avocado en zo zwaar als een banaan. Het kan zijn dat je dit al voelt, als kleine bubbeltjes in je buik, maar maak je geen zorgen als je dit nog niet voelt.

Kan je de baby al voelen met 16 weken?

Vanaf 16-20 weken zwangerschap kun je je baby meestal voelen bewegen. De bewegingen zijn in het begin nog zwak, maar worden sterker naarmate de baby groeit. 'Leven voelen' wordt dit ook wel genoemd.

Hoeveel weken is 4 maanden zwanger?

Vier maanden zwanger: veranderingen van binnen en buiten

Veranderingen in je lichaam: in de vierde maand van je zwangerschap, ongeveer tussen week 18 en 20, kan het zijn dat je je baby voor de eerste keer voelt bewegen. Het lijkt een beetje alsof er vlinders in je buik rondfladderen. Wat een fijn gevoel!

Welke uitkering bij zwangerschap?

Als u zwanger bent met een WW-, WIA- of Ziektewet-uitkering kunt u zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgen en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO). De uitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering is 100% van uw dagloon. Vóór de bevalling krijgt u zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering.

Hoe wordt de hoogte van een ZEZ uitkering berekend?

Je ontvangt per werkdag een uitkering die gelijk is aan het bruto minimum dagloon. Voor werknemers van 21 jaar en ouder is dit 1.653,60 euro per maand. Heb je minder dan 1225 uur als zelfstandige gewerkt? Dan is de hoogte van je uitkering afhankelijk van de winst die je in het vorige jaar hebt gemaakt.

Hoeveel uren doorbetalen bij ziekte?

U heeft een min-maxcontract als er een minimaal en een maximaal aantal uren in uw contract staat. U heeft bijvoorbeeld een contract voor minimaal 12 en maximaal 24 uur. Bij ziekte krijgt u minimaal 70% van uw loon betaald over het minimumaantal uren in uw contract.

Kun je per direct ontslag nemen met 0 uren contract?

De opzegtermijn voor een nulurencontract is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in uw cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. U kunt een nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als dit in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Volgende artikel
Wat denkt mijn baby?