Heb je recht op kinderopvangtoeslag als 1 ouder niet werkt?

Gevraagd door: Amir de Boer  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.3/5 (70 stemmen)

Werkt u een tijdje niet, maar bent u nog wel in dienst? Dan kunt u gewoon kinderopvangtoeslag krijgen. Verandert het aantal contracturen dat u werkt? Dan kan dat wel gevolgen hebben voor het aantal uren opvang waarvoor u toeslag kunt krijgen.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag als 1 ouder werkt?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt. In een aantal situaties krijg je ook een tegemoetkoming zonder te werken, namelijk: Je volgt een reïntegratietraject.

Waar heb je recht op als niet werkende moeder?

Je hebt als alleenstaande moeder recht op meerdere dingen in 2022. Denk hierbij aan de huur- en zorgtoeslag, maar ook op kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en (indien nodig) een bijstandsuitkering.

Welke leeftijd stopt kinderopvangtoeslag?

Uw kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

Heb je altijd recht op kinderopvangtoeslag?

Er geldt voor kinderopvangtoeslag geen maximaal inkomen. Als je inkomen stijgt, verlies je dus nooit je recht op kinderopvangtoeslag, maar het kan wel zo zijn dat je minder toeslag krijgt.

Vlog #2: Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

44 gerelateerde vragen gevonden

Wat als ik te weinig kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Hebt u te weinig toeslag gekregen en krijgt u nog geld van ons? Dan hebt u het geld normaal binnen 1 week na de datum die op de berekening staat.

Waarom krijg ik geen kinderopvangtoeslag?

Wij hebben uw inkomen opnieuw geschat

Als uw inkomen hoger is geworden, krijgt u minder toeslag. Of hebt u er zelfs geen recht meer op. In Mijn toeslagen ziet u met welk inkomen wij uw toeslagen hebben berekend. Onder 'Status laatste wijzigingen' vindt u 'Geschat inkomen voor 2021'.

Hoe lang kun je kinderopvangtoeslag aanvragen?

Tot welke leeftijd krijg je kinderopvangtoeslag? Je ontvangt kinderopvangtoeslag als jouw kind(eren) naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Ook voor de BSO kun je een toeslag krijgen. De kinderopvangtoeslag kun je ontvangen tot dat jouw kind naar het eerste jaar gaat van het voortgezet onderwijs.

Is kinderopvangtoeslag afhankelijk van inkomen?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Waar heb je als ouder recht op?

Je hebt meestal recht op kinderbijslag en in bepaalde gevallen ook op kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Verder is er een speciale heffingskorting voor ouders: de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Waar heb ik recht op als alleenstaande moeder 2021?

Verdien je als alleenstaande moeder minder dan 21.500 euro per jaar, dan heb je recht op 107 euro zorgtoeslag per maand. Hiermee komt de belastingdienst je tegemoet in de kosten van je zorgverzekering (en dus ook in die van je kinderen).

Waar heb ik recht op als alleenstaande moeder 2022?

Per 1 januari 2022 krijg je als alleenstaande moeder (of vader) 1.037,12 euro per maand. Dit is een netto maandbedrag. Hier komt nog 54,59 per maand aan vakantie-uitkering bij. In totaal heb je als alleenstaande moeder in 2022 dus recht op 1,091,71 euro per maand baan bijstandsuitkering.

Kan een kind naar de opvang als je niet werkt?

U hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat u niet meer werkt. Wel zo fijn. U hoeft uw toeslag dus ook niet meteen stop te zetten terwijl u op zoek bent naar een nieuwe baan.

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag als je partner niet werkt?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt en uw kind naar een geregistreerde opvang gaat. Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

Hoeveel toeslag krijg ik in 2022?

De zorgtoeslag voor het jaar 2022 is gestegen naar € 111 per maand of € 212 per maand als u een toeslagpartner heeft. Voorwaarden om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen; U bent 18 jaar of ouder. U heeft een Nederlandse zorgverzekering.

Wat verandert er in 2022 kinderopvang?

Meer uren BSO vergoed

Voor bso-uren kon voor maximaal 70% van de werkuren van de ouder die het minste werkt, kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Vanaf 2022 geldt dat dit percentage is gelijk getrokken aan dagopvang: 140%. Ook geldt vanaf 2022 voor bso een maximum van 230 uur per kind per maand (dat was 122 uur).

Hoeveel uur maximaal kinderopvangtoeslag?

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Hoe ver van te voren kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Dit moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Kun je met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Hoe ver van te voren kinderopvang regelen?

Daarom adviseren wij je al in maand 1 of 2 van je zwangerschap na te denken over de opvang van jouw kind. Zodat je kort daarna je toekomstige kindje kunt inschrijven op de kinderopvang van jouw keuze.

Welk inkomen telt mee voor kinderopvangtoeslag?

Moet ik voor toeslagen mijn netto-inkomen of bruto-inkomen opgeven? Geen van beide, want u geeft uw 'toetsingsinkomen' op. Dat is in ieder geval nooit uw netto-inkomen. Het kan wel ongeveer uw bruto-inkomen zijn, maar meestal net wat hoger.

Hoe weet ik of ik in aanmerking komt voor Toeslagenaffaire?

Gedupeerde ouders toeslagaffaire: meld u voor 15 februari

Het gaat om ouders waarvan de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet en/of onterecht is teruggevorderd tussen 2005 en 2019. Op de website van Belastingdienst staat meer info over wie er wel en wie er niet in aanmerking komt voor de compensatie.

Hoe controleert de Belastingdienst kinderopvangtoeslag?

van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag. van uw verhuurder krijgen we uw huur door.

Volgende artikel
Hoeveel cm groeit een baby?