Wat is betaald ouderschapsverlof?

Heb je recht op geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Gevraagd door: dr. Aiden van den Bosch PhD  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 5/5 (38 stemmen)

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof. Beide werkende ouders kunnen daarnaast gebruikmaken van ouderschapsverlof. Geboorteverlof is bedoeld voor de werkende partner van de moeder van het kind. Ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders.

Heb je recht op aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Er zijn de laatste jaren namelijk verschillende dingen veranderd. Zo hebben medewerkers sinds 2019 recht op extra geboorteverlof, sinds 2020 op aanvullend geboorteverlof en krijgen beide ouders per augustus 2022 twee maanden (deels) betaald ouderschapsverlof.

Hoe lang heb je als moeder recht op geboorteverlof?

U bent in loondienst en u heeft een contract van 40 uur per week. Iedere week neemt u 12 uur ouderschapsverlof op. U werkt daarom maar 28 uur per week. Toch heeft u recht op 40 uur geboorteverlof.

Heb ik recht op geboorteverlof?

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren.

Is ouderschapsverlof hetzelfde als vaderschapsverlof?

Wat is het verschil tussen vaderschapsverlof en ouderschapsverlof voor een vader? Vaderschapsverlof of geboorteverlof is het verlof dat je krijgt bij de geboorte van je kind. Ouderschapsverlof heb je recht op tot dat je kind 12 jaar oud is. Op te nemen tot dat het kind 12 jaar is geworden.

31 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de nadelen van ouderschapsverlof?

Het nadeel van ouderschapsverlof is onder andere dat je maandelijks minder inkomsten ontvangt. Tot augustus 2022 zijn alle opgenomen uren voor je eigen rekening. De uren worden letterlijk van je salaris ingehouden. Hoeveel je minder zal verdienen, hangt dus af van je uurloon.

Heb je minder verlof als je ouderschapsverlof neemt?

De dagen van je ouderschapsverlof worden niet gelijkgesteld met gewerkte dagen om je wettelijk verlof te berekenen. Bijvoorbeeld: als je vorig jaar 2 maanden ouderschapsverlof nam, dan wordt je wettelijk verlof berekend op basis… De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van Helder Recht.

Kan geboorteverlof geweigerd worden?

Informeer uw werkgever vooraf of zo snel mogelijk na de geboorte wanneer u het geboorteverlof opneemt. Dit mag mondeling of schriftelijk. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Heb ik recht op 9 weken ouderschapsverlof?

Als u in loondienst werkt, heeft u vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. U krijgt dan 70% van uw salaris.

Hoeveel betaald geboorteverlof?

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer kan het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt uw werknemer een uitkering van 70% van het dagloon.

Hoeveel ouderschapsverlof na bevalling?

Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is. Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

Hoe lang mag een vader verlof na bevalling?

Sinds 2019 hebben vaders en meemoeders (lesbische partner) na de bevalling recht op één werkweek wettelijk geboorteverlof voor partners (ook wel partnerverlof genoemd). Hoeveel uur dit precies is, hangt af van hoeveel uur je per week werkt.

Hoeveel dagen verlof vader bij geboorte 2023?

Het geboorteverlof bestaat uit één werkweek. Bij het aanvullend geboorteverlof kun je tot vijf weken verlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof wordt deels doorbetaald. Het aantal vrije dagen voor partners na de bevalling is in Nederland in de wet geregeld.

Kan aanvullend geboorteverlof in combinatie met ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof neemt u op na de opname van het zwangerschaps- en bevallingsverlof of (aanvullend) geboorteverlof. Geboorteverlof moet u binnen vier weken na de geboorte opnemen. Voor de opname van het aanvullend geboorteverlof heeft u de tijd tot uw kind 6 maanden is.

Is ouderschapsverlof bovenop geboorteverlof?

Betaald ouderschapsverlof

Deze 9 weken betaald verlof komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. Over deze 9 weken ouderschapsverlof bouw je wel vakantiedagen op, maar geen pensioen. Hier kunnen nadere afspraken over staan in je cao.

Kan je ouderschapsverlof combineren?

Verschillende vormen van ouderschapsverlof combineren

Het is mogelijk om over te stappen van de ene vorm van ouderschapsverlof op een andere vorm, door toepassing van de volgende regel: 1 maand volledige onderbreking = 2 maanden vermindering met 1/2 = 5 maanden vermindering met 1/5 = 10 maanden vermindering met 1/10.

Hoeveel verlies je met ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 828,45 euro netto per maand (sinds 1 mei 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 381,87 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 129,55 euro netto per maand.

Hoeveel ouderschapsverlof moeder betaald?

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Wat zijn de regels voor ouderschapsverlof?

Regels ouderschapsverlof
  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. ...
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.

Is de dag van de bevalling de eerste dag geboorteverlof?

De vader krijgt vrij op de dag van de bevalling. Als de bevalling na werktijd plaatsvindt, is het opnemen van calamiteitenverlof niet nodig c.q. niet van toepassing. Een medewerker heeft naast hetgeen hierboven is aangegeven recht op vijf werkdagen geboorteverlof (in geval van een fulltime dienstverband).

Hoe lang van te voren geboorteverlof aanvragen?

U vraagt aanvullend geboorteverlof aan minimaal 4 weken voor u dit verlof wilt laten ingaan.

Wat krijg je van Helan bij geboorte?

Geboortepremie. Bij een geboorte of adoptie horen geschenken. Daarom geeft Helan: Een premie van 150 euro cadeau per aangesloten ouder.

Heeft ouderschapsverlof invloed op je vakantiegeld?

Tijdens betaald ouderschapsverlof worden niet alleen vakantiedagen opgebouwd, maar ook vakantiegeld. De uitkering van het verlof is 70% van het (maximale) dagloon dat de werknemer verdient. Dit is dus lager dan het normale loon. Dit betekent dat de opbouw van het vakantiegeld ook lager zal zijn.

Is de werkgever verplicht ouderschapsverlof te geven?

U vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever mag uw verzoek niet weigeren.

Is een werkgever verplicht ouderschapsverlof te geven?

Als in uw cao andere regels staan over wanneer u ouderschapsverlof moet aanvragen, dan gelden de regels in uw cao. U bepaalt samen met uw werkgever wanneer u het verlof opneemt. U spreekt bijvoorbeeld af dat u 2 jaar lang 1 dag per week minder werkt. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren.

Volgende artikel
Hoe kom je van fibromen af?